İnsan Kaynakları
Bordemir İnşaat olarak, insan kaynakları yönetimi anlayışımız; stratejik hedeflerimize yüksek performansla ulaşmamızı sağlayacak yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir. Tüm çalışanlarımız tarafından bilinen, paylaşılan, anlaşılır, şüpheye yer vermeyen ve birbirini destekleyen uygulamaları hayata geçirmek insan kaynakları anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.
İnsan kaynakları politikamızın amacı; grup şirketlerimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için konusunda uzmanlaşmış, bireysel beceri ve yeterliliklerini sürekli geliştiren, etik değerlere bağlı personelin istihdam edilmesini ve yetiştirilmesini sağlamaktır.
Çalışma ilkelerimiz;
İnsan kaynakları politika, strateji ve süreçlerimizin, Grubumuzun vizyonu, misyonu, temel değerleri, politika, strateji, iş süreçleri ve hedefleri ile uyum içinde olması
Sürekli kaliteyi iyileştirici çalışmalar yapmak suretiyle bireysel başarının ve takım başarısının artırılması Grup şirketlerimizin açık iş gücü pozisyonlarına, Grubumuzun vizyon, misyon, temel değerlerine uygun, pozisyonun gerektirdiği yeterliliklere sahip kişilerin yerleştirilmesi, personel seçiminde objektif olunması ve yeterlilikleri aynı olan adaylara eşit olanak tanınması
Dünya, ülke, bölge, iş ve çalışma şartları kapsamındaki değişimlere paralel olarak, stratejik insan kaynakları uygulamalarının takip edilmesi ve uygulanabilir yeni sistemler geliştirilmesi
Çalışanların, bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlayarak, işgücü verimliliğinin artırılması
Çalışanlara yeterlilik ve yeteneklerine göre gelişme imkânı sağlanması, başarılarını artırmaları için eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek, şirket içi ve şirket dışı eğitim programlarına katılmalarının sağlanması
Grup içerisindeki atamalarda fırsat eşitliğinin gözetilmesi, atamaların kişisel yeterlilikler ve Grup şartları uygun olduğu takdirde şirket içi çalışanlar arasından yapılmasının sağlanması
Çalışanların ücretlerinin, nesnel ölçüler ile belirlenmesi, şirket, sektör, bölge ve ülke şartları çerçevesinde adil ücret politikasının uygulanması
Çalışma ilkeleri çerçevesinde iş güvenliğinin oluşmasının ve uzun vadeli çalışmanın gerçekleşmesinin sağlanması